Αξονική Πυελογραφία


CT urography

Η εξέταση πραγματοποιήθηκε πριν και μετά την ενδοφλέβια έγχυση σκιαγραφικής ουσίας, με επικέντρωση στο ουροποιητικό σύστημα.


Δεν παρατηρείται εικόνα ακτινοσκιερού λίθου στους νεφρούς, κατά μήκος των ουρητήρων και στην ουροδόχο κύστη.
Φυσιολογικό είναι το μέγεθος και το πάχος φλοιού των νεφρών. Το παρέγχυμά τους παρουσιάζει ταυτόχρονη, συμμετρική κι ομοιογενή σκιαγράφηση, χωρίς ανάδειξη εστιακής βλάβης. Χωρίς ευρήματα από το πέρι- και πάρα- νεφρικό λίπος.
Δεν παρατηρείται διάταση της αποχετευτικής μοίρας των νεφρών.
Ταυτόχρονη και συμμετρική είναι και η απέκκριση των νεφρών. 
Κατά την απεκκριτική φάση δεν απεικονίζεται αδρή εστιακή βλάβη από το τοίχωμα της ουροδόχου κύστης, των ουρητήρων και της νεφρικής πυέλου αμφοτερόπλευρα.
Δεν παρατηρούνται διογκωμένοι λεμφαδένες, ούτε ελεύθερο υγρό.
Χωρίς ιδιαίτερα ευρήματα από το απεικονιζόμενα λοιπά όργανα της κοιλίας.
Δεν παρατηρούνται ευρήματα από τις απεικονιζόμενες οστικές δομές.
Specialities
Computed Tomography
Genitourinary Radiology
Created
2017-02-05 14:07:50
Modified
2017-02-05 14:07:50
Views
1635
Downloads
1
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Evangelos Chartampilas

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour