Υπερηχογράφημα οσχέου, φυσιολογικό


Greek report of normal scrotal ultrasound

Αμφότεροι οι όρχεις ελέγχονται με φυσιολογικό μέγεθος. Εμφανίζουν φυσιολογική ηχοδομή και αγγείωση χωρίς υπερηχογραφικώς αναδεικνυόμενη εστιακή αλλοίωση.

Οι επιδιδυμίδες απεικονίζονται κατά φύσιν.

Στον έλεγχο με έγχρωμο και παλμικό Doppler δεν σημειώνονται ευρήματα συμβατά με κιρσοκήλη.

Δεν παρατηρείται παθολογική συλλογή υγρού στο όσχεο.
Specialities
Ultrasound
Created
2016-12-10 02:26:43
Modified
2016-12-10 02:26:43
Views
1272
Downloads
1
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Demosthenes Cokkinos

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour