Υπερηχογράφημα καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών, φυσιολογικό


Greek report of normal carotid and vertebral arteries ultrasound

Έγινε έλεγχος της τραχηλικής μοίρας των κοινών, έσω και έξω καρωτίδων καθώς και των σπονδυλικών αρτηριών αμφοτερόπλευρα. Οι εξεταζόμενες αρτηρίες απεικονίζονται βατές.

Το πάχος ενδοθηλίου των κοινών καρωτίδων άμφω ελέγχεται φυσιολογικό: δεξιά έως .. εκ-αριστερά έως .. εκ.

Δεν απεικονίζονται υπερηχογενείς αθηρωματικές αλλοιώσεις εκ των εξεταζομένων αγγείων. Δεν σημειώνονται υπερηχογραφικά ευρήματα ενδεικτικά αιμοδυναμικά σημαντικής στενώσεως των έσω καρωτίδων. 

Δεν παρατηρούνται ευρήματα διαχωρισμού.

Οι σπονδυλικές αρτηρίες άμφω σημειώνονται με φυσιολογική φορά ροής.
Specialities
Ultrasound
Created
2016-12-10 02:21:28
Modified
2016-12-10 02:21:28
Views
1277
Downloads
0
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Demosthenes Cokkinos

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour