Υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων, φυσιολογικό


Greek report of normal lower extremities veins ultrasound

Ελέγχθηκε το εν τω βάθει φλεβικό σύστημα των κάτω άκρων άμφω από τους βουβωνικούς συνδέσμους έως και τις ποδοκνημικές αρθρώσεις. 

Τα εξεταζόμενα αγγεία ελέγχονται βατά και ευπίεστα, με φυσιολογική ανταπόκριση στη δοκιμασία περιφερικής ενισχύσεως. Δεν σημειώνεται εικόνα εν τω βάθει φλεβοθρομβώσεως των κάτω άκρων άμφω.

Οι σαφηνομηριαίες συμβολές καθώς και οι μείζονες σαφηνείς φλέβες άμφω ελέγχονται επίσης βατές, χωρίς σημεία επιπολής θρομβοφλεβίτιδος.

Δεν παρατηρείται ανεπάρκεια των σαφηνομηριαίων συμβολών.

Δεν σημειώνονται ευρήματα ανεπαρκείας του επιπολής ή εν τω βάθει φλεβικού δικτύου των κάτω άκρων άμφω.
                                             
Specialities
Ultrasound
Created
2016-12-10 02:15:32
Modified
2016-12-10 02:15:32
Views
1239
Downloads
0
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Demosthenes Cokkinos

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour