Υπερηχογράφημα αρτηριών κάτω άκρων, φυσιολογικό


Greek report of normal lower extremities arteries ultrasound

Πραγματοποιήθηκε έλεγχος των αρτηριών των κάτω άκρων στο επίπεδο των κοινών μηριαίων, των μηριαίων, των ιγνυακών αρτηριών, καθώς και των αρτηριών υπό τα γόνατα έως το επίπεδο των ποδοκνημικών αρθρώσεων άμφω. 

Τα εξετασθέντα αγγεία ελέγχονται χωρίς αθηρωματικές αλλοιώσεις κατά μήκος των τοιχωμάτων τους. 

Παρατηρούνται φυσιολογικές τριφασικές κυματομορφές, χωρίς αιμοδυναμικά σημαντικές  στενώσεις του  αυλού  των αρτηριών έως και το επίπεδο των γονάτων άμφω.

Φυσιολογικές τριφασικές κυματομορφές ελέγχονται και στις υπό από τα γόνατα αρτηρίες, με παρουσία παλμών έως και τις αρτηρίες των άκρων ποδών, χωρίς υπερηχογραφικά σημεία αιμοδυναμικά σημαντικών στενώσεων.
Specialities
Ultrasound
Created
2016-12-10 02:07:29
Modified
2016-12-10 02:07:29
Views
1329
Downloads
0
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Demosthenes Cokkinos

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour