Υπερηχογράφημα άνω και κάτω κοιλίας, ανδρών, φυσιολογικό


Greek report of normal abdominal ultrasound, male

Το ήπαρ ελέγχεται με φυσιολογικό μέγεθος (.. εκ κατά τη μεσοκλειδική γραμμή). Σημειώνεται φυσιολογική ηχογένεια, χωρίς υπερηχογραφικώς αναδεικνυόμενη εστιακή αλλοίωση.

Η πυλαία φλέβα απεικονίζεται με φυσιολογικό εύρος (.. εκ στην πύλη του ήπατος) και φυσιολογική φορά ροής. 
Οι ηπατικές φλέβες εμφανίζουν φυσιολογικό εύρος και φυσιολογική φορά ροής.

Η χοληδόχος κύστη ελέγχεται χωρίς ευμεγέθεις λίθους ή σημεία φλεγμονής. Δεν παρατηρείται διάταση των ενδοηπατικών χοληφόρων και του χοληδόχου πόρου, ο οποίος απεικονίζεται με εύρος έως .. χιλ.

Το πάγκρεας έχει φυσιολογικές διαστάσεις και ηχογένεια, χωρίς υπερηχογραφικώς αναδεικνυόμενη εστιακή αλλοίωση.

Ο σπλην έχει φυσιολογικές διαστάσεις (κεφαλουραία διάμετρος .. εκ) και είναι ομοιογενής σε ηχογένεια, χωρίς εστιακή αλλοίωση. 

Οι νεφροί έχουν φυσιολογικές διαστάσεις (δεξιός: .. εκ-αριστερός: .. εκ), και φυσιολογικό εύρος φλοιού. Δεν σημειώνεται εμφανής χωροκατακτητική εξεργασία ή πυελοκαλυκική διάταση.

Η κοιλιακή αορτή έχει φυσιολογικό εύρος, έως .. εκ. Δεν σημειώνεται εικόνα ανευρύσματος ή διαχωρισμού.

Η ουροδόχος κύστη δεν παρουσιάζει εξωφυτικού τύπου εξεργασία του τοιχώματός της. 

O προστάτης ελέγχεται με διαστάσεις .. Χ .. Χ .. εκ (.. κ. εκ). Σημειώνεται ήπια ηχητική ανομοιογένεια και κατά τόπους αποτιτανώσεις.

Υπόλειμμα μετά την ούρηση .. κ. εκ.

Δεν παρατηρείται υγρό ενδοκοιλιακώς.
                                             
Specialities
Ultrasound
Created
2016-12-10 01:53:54
Modified
2016-12-10 01:53:54
Views
1340
Downloads
0
Rating
No ratings submitted
Language
Greek
Author
Demosthenes Cokkinos

Comments


No comments have been added.


The RSNA radiology reporting initiative is improving reporting practices by creating a library of clear and consistent report templates.

Copyright © 2019, Radiological Society of North America. ALL RIGHTS RESERVED.

Select Template Library · Open Template Library Tour